D.O. CALATAYUD

D.O. Calatayud: Toodete loetelu


Punane vein Teorema

TEOREMA
Punane vein Crianza 2014 - 75 cL

8,98 €

Punane vein Pago de Valdoneje Mencía

PAGO DE VALDONEJE MENCíA
Punane vein 2019 - 75 cL

12,02 €

Punane vein Castillo de maluenda BIB 3L G Sy

CASTILLO DE MALUENDA BIB 3L G SY
Punane vein Harvest 2014 - 3 liiter

8,24 €

Punane vein Carlos Villanueva

CARLOS VILLANUEVA
Punane vein 2019 - 75 cL

13,01 €

Punane vein Claraval Syrah

CLARAVAL SYRAH
Punane vein Crianza 2014 - 75 cL

10,35 €

Punane vein Claraval Garnacha

CLARAVAL GARNACHA
Punane vein Crianza 2014 - 75 cL

8,98 €

 Baltasar Gracián Viñas Viejas

BALTASAR GRACIáN VIñAS VIEJAS
2018 - 75 cL

17,70 €

Punane vein La Galana Garnacha Tintorera

LA GALANA GARNACHA TINTORERA
Punane vein 2016 - 75 cL

16,39 €

Punane vein La Garnacha Olvidada de Aragón

LA GARNACHA OLVIDADA DE ARAGóN
Punane vein 2017 - 75 cL

16,75 €

Punane vein Atteca

ATTECA
Punane vein 2017 - 75 cL

16,43 €

Punane vein Castillo de Maluenda

CASTILLO DE MALUENDA
Punane vein Crianza 2012 - 75 cL

6,90 €

Punane vein Claraval Selección

CLARAVAL SELECCIóN
Punane vein Crianza 2013 - 75 cL

10,80 €